Technologia

Nasze systemy projektujemy w architekturze bazy danych Filemaker której właścicielem jest firma Apple. Dzięki temu nasz software działa zarówno w systemach MAC jak i WINDOWS, jest skalowalny w górę, ma silne wsparcie techniczne a wybrana technologia jest stale rozwijana i udoskonalana. Z baz danych Filemaker korzysta wiele organizacji i firm Fortune 500, a sama firma Filemaker Inc. jest notowana w USA na giełdzie NASDAQ.

Więcej o Filemaker


Wymagania techniczne

Obsługiwane systemy operacyjne (stacje robocze / użytkownicy):

  • Windows 8.1, and Windows 8.1, Pro
  • Windows 7 SP1 Ultimate, Professional, Home Premium

Obsługiwane systemy operacyjne (serwer)

  • Windows 8 Pro (64-bit)
  • Windows Server 2012 Standard Edition (64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
  • Windows 7 Professional Edition SP1 (64-bit)

O nas