Bezpieczeństwo danych

ISELECT! zapewnia wielopoziomową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

  • iSELECT! jest oparty na komercyjnym SQL Filemaker firmy Apple o bardzo wysokich standardach i poziomie bezpieczeństwa
  • iSELECT! działa w lokalnej sieci firmy (VPN), jest aplikacją desktop.
  • iSELECT! pobiera i usuwa z JobBoard WWW wrażliwe dane
  • Dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej (256 bit AES) w jednym pliku bazy danych na serwerze firmy (tak, może być zainstalowany na serwerze Klienta)
  • Dostęp do iSELECT! możliwy jest tylko przez autoryzowanego użytkownika na podstawie indywidualnego hasła lub zestawu uprawnień Active Directory
  • Administrator ma możliwość definiowana poziomu dostępu do danych
  • W pracy grupowej LAN lub WAN administrator ma możliwość korzystania z szyfrowania SSL oraz zaawansowanej kontroli dostępu (adres IP, Active Directory)
  • Backup danych realizowany jest automatycznie